Làm Quen với Chữ Quốc Âm
Nhan đề: Làm Quen với Chữ Quốc Âm
Tác giả: Đinh Phan Cư
Nhà XB: Hán Nôm Thái Hòa Collection
Năm XB: 2016
Kích thước: A4 21 x 29,7 (cm)
Số trang: 320
Giá bán: US $50.00 (gồm cả phí vận chuyển)
Mô tả:

Cuốn sách duy nhất này là một giới thiệu thanh thoát về hệ thống chữ viết truyền thống của người Việt trong chữ Hán Nôm dành cho cả các chuyên gia và người không chuyên. Phần thứ nhất là một tổng quan về Hán-Nôm. Phần thứ hai dùng một phương pháp mới để dạy cho người học cách nhận diện 188 kí tự quan trọng nhất bao quát các chi tiết về cấu trúc, phát âm và hướng dẫn phân biệt với các kí tự có vẻ tương tự. Các bài tập, kể cả trò chơi được cung cấp làm cho kinh nghiệm học tập thêm phần vui đùa.

...

Tự Điển Chữ Nôm Dẫn Giải
Nhan đề: Tự Điển Chữ Nôm Dẫn Giải
Tác giả: Gs. Ts. Nguyễn Quang Hồng
Nhà XB: Khoa Học Xã Hội
Năm XB: 2014
Kích thước: 24 x 16 x 7 cm (cm)
Số trang: 2323
Giá bán: US $90.00 (gồm cả phí vận chuyển)
Mô tả:

Việc phân phối có giới hạn bộ Tự Điển Chữ Nôm Dẫn Giải gồm 2 tập này là cuốn từ điển toàn diện nhất tới ngày nay đã được xuất bản trong lĩnh vực nghiên cứu chữ Nôm ở Việt Nam bởi Gs. Ts. Nguyễn Quang Hồng, giáo sư ngôn ngữ học.

...

Giúp đọc Nôm và Hán-Việt
Nhan đề: Giúp đọc Nôm và; Hán-Việt
Tác giả: Cha Anthony Trần Văn Kiệm
Nhà XB: Đà Nẵng
Năm XB: 2004
Kích thước: 14,5 x 20,5 (cm)
Số trang: 903
Giá bán: US $50
...

Từ điển Nam Việt-Dương Hiệp Tự vị
Nhan đề: Từ điển Anamitico-Latinum Nam Việt-Dương Hiệp Tự vị
Tác giả: Ed. by A J. L. Taberd
Nhà XB: Xuất bản lần đầu tại Bengal, India.
Xuất bản lần 2, Nxb Văn học, TP. Hồ Chí Minh, 2004.
Năm XB: 1838; 2004
Kích thước: 26 x 48,5 (cm)
Số trang: 1838
Giá bán: US $150
Mô tả: Từ điển Anamitico-Latinum Nam Việt-Dương Hiệp Tự vị
...