Tài trợ

Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm tìm kiếm sự trợ giúp trong việc gây quĩ cho các dự án sau đây

  1. Bảo tồn số thức và làm tài liệu cho các văn bản Nôm.Hội thường nhận được các yêu cầu từ các thư viện và những bộ sưu tập tài liệu Hán Nôm khác để giúp họ trong nỗ lực bảo tồn, trực tiếp hay thông qua tài trợ. Công việc này bao gồm nhận diện, chuẩn bị tài liệu, quét vào máy tính và làm thư mục các văn bản. $10,000 / năm.
  2. Tiếp tục nỗ lực chuẩn hoá chữ Nôm trong Unicode và ISO 10646. Hội hỗ trợ cho công việc chuẩn hoá chữ Nôm tại các cuộc họp đều kì của nhóm IRG, nhóm công tác của ISO chịu trách nhiệm mã hoá các kí tự biểu ý Đông Á. Việc tham gia của chúng tôi trong các cuộc họp kĩ thuật IRG là bản chất để duy trì chữ Nôm như một hệ thống chữ viết được thừa nhận quốc tế cho Internet và viễn thông khác. $5000/năm.
  3. Học bổng về Nôm ở Việt Nam. Hội tài trợ cho sinh viên muốn học về chữ Nôm và văn học truyền thống ở Việt Nam. Điều này bao gồm cả học sinh trung học và sinh viên đại học ở Mĩ và Việt Nam. $6,000/năm.
  4. Cán bộ hỗ trợ của chúng tôi tại văn phòng Nôm Na ở Hà Nội. Trong khi toàn thể quan chức và thành viên ban giám đốc của Hội là người tình nguyện, cán bộ ở Hà Nội của chúng tôi được trả lương. Lương của họ phần lớn là chi tiêu hàng năm, nhưng cũng là đầu tư vào tương lai, vì thế hệ mới các chuyên gia chữ Nôm đang được tạo ra để hỗ trợ cho các dự án chữ Nôm. $15,000/năm.

Việc cho tặng hào phóng được giảm thuế của bạn cho hội sẽ giúp gìn giữ di sản 1000 năm của người Việt và làm cho nó thành sẵn có trên internet. Để làm việc cho tặng, bấm vào đây và bạn sẽ được hướng tới PayPal.com