Thông tin về Hội
Giới thiệu về Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm

Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm ra đời từ những nỗ lực của một nhóm các kĩ sư phần mềm và học giả vào cuối những năm 1980 để chuẩn hoá chữ Nôm dùng trong máy tính và trên internet. Họ sợ rằng toàn thể nền văn học 1000 năm được viết trong Chữ Nôm, kiểu chữ viết tựa như chữ Trung Quốc mà người Việt Nam đã dùng để ghi lại ngôn ngữ riêng của mình, và di sản bao la những tác phẩm thơ ca, lịch sử, y học và tôn giáo có nguy cơ bị chìm vào trong quên lãng. Như kết quả của họ, một tập cốt lõi các kí tự Chữ Nôm đã được mã hoá thành công trong Unicode / ISO 10646.

Nhận ra rằng riêng việc chuẩn hoá là không đủ, năm 1999 một số thành viên của nhóm này đã thành lập ra Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm (viết tắt là VNPF) như một tổ chức thiện nguyện công chúng. Qua VNPF họ thăm dò việc bảo tồn và phổ cập hoá di sản văn hoá phong phú này bằng việc phát triển công cụ phần mềm và các qui trình để số thức hoá, in ấn, nghiên cứu, nhận diện thư mục, bảo tồn và chia sẻ số thức nhiều tác phẩm trong văn học, lịch sử, triết học, sắc lệnh triều đình, y học và nghệ thuật. Đồng thời, VNPF đã phát triển các chương trình để khuyến khích sinh viên và học giả và thúc đẩy nhận biết công chúng. Sự tập trung đặc biệt là đánh thức thế hệ trẻ về tiềm năng sử dụng công cụ của công nghệ trong việc bảo tồn và nghiên cứu di sản văn hoá lớn lao này của người Việt.

Công trình của chúng tôi được tài trợ bởi các khoản trợ cấp và đóng góp tư nhân. Xin gửi đóng góp tài chính của bạn tới:

The Vietnamese Nôm Preservation Foundation
229 Beachers Brook Lane
Cary, North Carolina 27511
USA
Email: info@nomfoundation.org

VNPF được đăng kí là tổ chức từ thiện công theo U.S.501c3 public charity (EIN: 58-2493125).